HOME >  Service  >  Traffic

Bus10

No.1 Hospital of Xiaogan--Dongnan Hospital--Xiaonan Honorable Court--Chulindingguan Center--Xiaonan Second Experimental Primary School--South Market--Xinghetian Street--Qiankun Haofu--Qiankun Shopping Center--Central Blood Station--Dongyuan Community--Guiqiao--Jianshe East Road--Xiaohan Avenue--Wanfengyuan--Red Cross--4404 Hanguangchang--Primary School of Sports Road--Sports  Road--Xiaogan Technological Institute--Heping Street--Houqin--Railway Station--Yangguang Meiyuan--Pengxingxiang--Zhenggecun


In winter: 6:30-20:00

In summer: 6:20-20:00

The interval of buses is 5 minutes in general and 4 minutes in rush hour.扫描分享