HOME >  Service  >  Traffic

No. 10 Bus

Zhengge - Pengxing Village Government -- Sunshine Garden -- Railway Station -- Houqin -- Heping Street, Chengzhan Road -- Xiaogan Industrial School -- Tiyu Road Primary School -- Hanguang 4404 Factory -- Tongsheng Community -- Red Cross Society -- Traffic Police Command Center -- Tianxian Road, Tiyu Road -- West Entrance of Interurban Railway East Station -- Jiaotong Road, Tian Xian Road -- Xiao San Road, Tianxian Road -- Qiankun Avenue, Tianxian Road -- Municipal Administration Center -- Cultural Center -- Human Resource and Social Security Bureau -- Zhongdu Paris City -- Dongyong Road, Guiyin Avenue -- Xinghetian Street -- Nanda Fruit Company -- Nanda Aquatic Products Market -- SanjuntaiCommunity -- Xiannvhu Road, Xiaowu Avenue -- No. 2 Experiment Primary School -- Scenic Court -- Xiaonan Guang Rong Hospital -- Southeast Hospital -- New No. 1 Municipal Hospital 


Ticket: 2 Yuan

Time of first and last bus in summer: 6:20 –20:05

Time of first and last bus in winter: 6:20 –20:05扫描分享