HOME >  Service  >  Traffic

No. 11 Bus

England Courtyard -- Zhengge Village -- Pengxing Village -- Sunshine Garden -- Railway Station -- Houqin -- Heping Street, Chengzhan Road -- Tiyu Road, Chengzhan Road -- Emerald City, Chengzhan Road -- Quanzhou International Mall -- Fensi Road, Jiaotong Road -- Xiaogan Senior High School -- No. 1 Guakou Village -- No. 2 Guakou Village -- Xueyuan Road -- South Gate of Hubei Engineering University -- Yigong pedlar’S Market -- Chengzhan Road, Wenhua Road -- Yuanlin Road, Wenhua Road, Fuchong Road, Wenhua Road -- Changzheng Road, Wenhua Road -- Chuhuan Middle School -- Yuquan Primary School -- Yuquan Road, Guiyin Avenue -- Passenger Transport Center -- Xiang’ao Road Pedestrian Street -- Golden Dragon Mansion -- Flower and Bird Culture Market -- No. 1 Xiaogan Middle School -- Spark Mansion -- Southern Mansion


Ticket: 2 Yuan

Time of first and last bus in summer: 6:20 –20:10

Time of first and last bus in winter: 6:40 –20:00

扫描分享