HOME >  Service  >  Traffic

No. 16 Bus

Wangyao -- Xida Market -- Bus Company -- Houhu (Xiaonan District Maternal and Child Health Care Hospital) -- Beimenkou Taizi Street -- Dongyong Park -- Changzheng Road Tianzihu International Hotel -- Changzheng 2nd Road -- Wenhua Road, Changzheng Road -- Xiaogan Stomatology Hospital -- Jianshe Road, Changzheng Road -- Power Supply Building -- Intime City -- West Entrance of Xiaogan East Station -- Tiyu Road, Tianxian Road -- Beijing Road, Tianxian Road -- Yunhu Court -- Yuehu Police Park -- Huangpi Road, Changzheng Road -- Changxing Industrial Park -- Junyue Mansion -- Changxing 1st Road -- Traffic Police Third Team -- Jianqiaoxin World -- Changxing No. 3 Road -- Xushan Village -- Shiwuli Harbor -- Golden Farming Experience Park -- Changfeng Primary School -- Jinhui Manor -- Danyang Ancient Town -- Huaguang Village -- Hanshi Highway Entrance -- Traffic Emergency Materials Center -- Yongsi Village -- Jianyi Village Yujiaqiao -- Huadu Century City -- Sunshine Avenue -- Xiaogang Middle School -- Zhongkai Grand Hotel -- Gangfushang City


Ticket: 2 Yuan

Time of first and last bus in summer: 6:00 –19:25

Time of first and last bus in winter: 6:20 –19:25

扫描分享