HOME >  Service  >  Traffic

No. 21 Bus

Wangyao -- Xida Market -- Bus Company -- Houhu (Xiaonan District Maternal and Child Health Care Hospital) -- Beimenkou Taizi Street -- Dongyong Park -- Changzheng Road Tianzihu International Hotel -- Xiaonan Public Security Bureau -- Yuquan Road, Huaiyin Avenue -- Passenger Transport Center -- Xiang’ao Road Pedestrian Street -- Golden Dragon Mansion -- Flower and Bird Culture Market -- Xiaogan No.1 Middle School -- Gunzihe No.2 Bridge -- Dongzha Road, Xiaowu Avenue -- Nanda Fruit Company -- Nanda Aquatic Product Market -- Sanjuntai Community -- Jinzhangwan -- Xinhua -- Nanda Flyover North -- Nanda Flyover South -- Hongren No. 4 Technical School -- Chenjiashang Wan -- Tianjing Village -- Chunyun Road -- Maochen Town -- Huannan Street, Maochen Town -- Jinzhuang Industrial Park -- Jiaohu Village -- Tanghujia Wan, Xiaowu Avenue -- Chenba Bu -- Donghai Village -- Daqiao Village -- Bayi Bridge North -- Bayi Bridge South -- Lunhe Avenue -- Dongshan 1st Road -- Dongshan 2nd Road -- Dongshan 3rd Road -- Dongshan 4th Road -- Dongshantou Square -- Dongshantou Office -- Dongshantou Middle School


Ticket: 2 Yuan—3Yuan

Time of first and last bus in summer: 5:30 –18:10

Time of first and last bus in winter: 5:30 –18:10


扫描分享