HOME >  Service  >  Traffic

No. 25 Bus

Wangyao -- Xida Market -- Bus Company -- Houhu (Xiaonan District Maternal and Child Health Hospital) -- Beimenkou -- People's Square -- Municipal Maternal and Child Health Hospital -- Chengzhan Road, Wenhua Road -- Yuan Lin Road, Wenhua Road -- Fuchong Road, Wenhua Road -- Changzheng Road, Wenhua Road -- Chuhuan Middle School -- Xiang’ao Pedestrian Street -- Hankou Bank -- Qiankun Shopping -- Blue City -- Dongyong Road Administration Center -- People’s Home -- Binhu World -- Fire Fighting -- Xiaogan East Station (East Entrance) -- Dongyong Road, Tiyu Road -- Tiyu Road, Tianxian Road -- Huaxia Long City -- Yuanda Community -- Hemiao -- Xinpu Old Street -- West River -- West River Financial Department


Ticket: 2 Yuan—3Yuan

Time of first and last bus in summer: 5:50 –19:00

Time of first and last bus in winter: 6:00 –18:55


扫描分享