HOME >  Service  >  Traffic

No. 31 Bus

Qiankun New City -- Tianzihu International Hotel -- Changzheng 2nd Road -- Wenhua Road, Changzheng Road -- Chuhuan Middle School -- Xiang’ao Pedestrian Street -- Hankou Bank -- Blue City -- Dongyong Road House of Culture -- Qiankunhao Court -- Xiaowu Avenue, Dongyong Road -- Dongzha Road, Xiaowu Avenue -- Nanda Fruit Company -- Nanda Aquatic Product Market -- Sanjuntai Community -- Jinzhang Wan -- Xinhua -- Nanda Flyover North -- Nanda Flyover South -- Hongren Four Technical School -- Chenjiashang Wan -- Tianjing Village -- Chunyun Road -- Maochen Town -- Maochen Huannan Street -- Jinzhuang Industrial Park -- Jiaohu Village -- Tanghujia Wan, Xiaowu Avenue -- Chenba Bu -- Donghai Village -- Daqiao Village -- Bayi Daqiao North -- Bayi Daqiao South -- East Mountain 1st Road -- Hetianxia Regeneration General Affairs Department -- Dingjia Wan -- Jingzhu Village -- Huakai Automobile -- Central China Innovation Industry Park -- Dongshantou Parking Lot


Ticket: 2 Yuan—3Yuan

Time of first and last bus in summer: 6:00–18:10

Time of first and last bus in winter: 6:00–18:10

扫描分享